Fagdager 2023-2024

Det er planleggingsdager for personalet og barnehagen er stengt.

Høst 2023

Fredag 6. oktober

Mandag 13. november

 

Vår 2024

Tirsdag 2. januar

Fredag 10. mai

Torsdag 16. mai