Barnehagens styre

Barnehagens styre består av styreleder, to samvirkemedlemer og en representant fra personalet. I tillegg stiller daglig leder på møtene. Henvendelser til styret kan gjøres direkt til de enkelte representantene eller via daglig leder.

På årsmøtet som ble avholdt juni 2023 ble følgende styre satt:

Styreleder: Kine Sletten Bruvold (kine_sletten@hotmail.com)

Styremedlem: Geir-Arne Blix Johansen 

Styremedlem: Christoffer Ryan 

Styremedlem: Ida Pauline Høilo Granheim

Styremedlem: Inga Johanne Jørgensen Rognmo (personal)