Søk plass hos oss

Du kan søke plass hos oss hele året. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars (for søsken 15. februar) med inntak fra midten av august.

Fordi vi har egen kjøkkenassistent og fullt kosttilbud gjennom hele barnehagedagen - (ingen matpakker)
og varm lunsj hver dag, betaler dere pt 750,- kr ekstra pr måned.

Vår åpningstid er fra 07:15 - 16:30.
Det er redusert åpningstid (8:30 - 14:30 i romjula og ved få barn i denne perioden stenger vi helt).

I Kveldrovegen barnehage praktiserer vi også dugnad, 12 t pr barnehageår pr familie, - for samhold og lavere vedlikeholdskostnader.

Alle private og kommunale barnehager i Tromsø kommune gjennomfører samordnet opptak til ledige barnehageplasser.

Søk plass HER

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars (for søsken 15. februar) med inntak fra medio august.
Forøvrig kan man søke plass hele året!

Selvom vi har opptaksprioritet til barn av ansatte i Nofima AS ogTelenor ASA
kan ALLE søke barnehageplass hos.

Mer informasjon om søknad, søknad om overflytting og opptak finner dere også på
Tromsø kommune, søk barnehageplass