Samarbeidsutvalg SU

Hva er SU:

Lovpålagt utvalg med likt antall ansatte og foreldre.

 

Samarbeidsutvalget håndterer saker som er kommet inn fra foreldrerådet, personalet og styrer.

Dem ivaretar samarbeidet mellom foreldre og barnehage, og dem godkjenner barnehagens årsplan.

 

Leder for samarbeidsutvalget barnehageåret 2023-2024 er Geir-Arne Blix Johansen.

Har dere saker som dere ønsker at vi skal ta opp i utvalget send mail til Geir-Arne:

geirarne.johansen@gmail.com