Foreldråd

Hva er foreldrerådet:

  • Et lovpålagt utvalg med alle foreldrene i barnehagen.
  • Et råd som består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres felles interesser.

 

  • Rådet skal bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø.

 

  • Det anbefales et årlig møte i foreldrådet, gjerne et temabasert møte.
  • Om noen ønsker å arrangere et foreldrådmøte er det bare å ta kontakt med styrer som kan legge til rette for et møte.