Velkommen til Løvetann

Vi er ei avdeling med 10 barn i alderen 0-3 år

På Løvetann jobber vi for å få trygge og selvstendige barn. Vi ønsker at barna skal oppleve mestring og annerkjennelse i hverdagen. Vi tar oss god tid i rutinesituasjoner, støtter og veileder barna til å prøve selv. Rutiner, gjentakelse og omsorg er viktig for små barn, og det er dette som preger hverdagen vår. 

Vennskap står sentralt hos oss. Alle trenger venner, store som små. Vi legger til rette for lek, både planlagt og spontan lek. Barn lærer i samhandling med andre, og vennskap virker inn på barns trivsel og utvikling.