Velkommen til Marikåpa

Vi er ei avdeling med 19 barn i alderen 3 -6 år

Vi er ei avdeling i trygge omgivelser med mye lek og glede.
Vennskap står høyt i kurs hos oss. Hvordan være en god venn? Vi jobber med vennskap i lek og tilrettelagte aktiviteter.


Vi jobber aktivt med språket vårt. Vi bruker et metodisk opplegg som kalles språksprell, som tilrettelegger for ulike lekeøvelser for barn i alderen 4-6 år.