Det er fint å være i barnehagen vår

Vi har fokus på lek og vennskap!

Vi som arbeider i Kveldrovegen barnehage ønsker å støtte ditt barns utvikling av et positivt selvbilde.

Vi ønsker å skape rammer/situasjoner/klima rundt barnet i barnehagen som tydeliggjør og møter menneskelige behov for respekt, likeverd og innlevelse.

I samarbeid med dere ønsker vi å gi barna en etisk oppdragelse, bygget på prinsippet om likestilling mellom kjønnene. I barnehagen skal både jentene og guttene få opplevelser og erfaringer som gjør at de sikres støtte til allsidig personlighetsutvikling.

Dette ønsker vi å gjøre ved å skape et miljø hvor barna gis muligheten til å uttrykke seg personlig - og får rik kontakt med sitt indre liv.

Gjennom - kommunikasjon og samspill med andre barn og voksne.

Gjennom - lek og skapende aktiviteter.

Gjennom - ro og konsentrasjon